3 de set. 2008

Escopit 4

(Cosa dolenta fora del ventre)


Heus aquí
el meu espai de llibertat

l'espai buit entre els barrots,
la particular partenta
a qui espero
com tothom, al capdavall

escriure en cercles
la mandra a caminar-hi

i cal dir que
a més d'entreteniment
aquí dins hi brilla més el sol.