9 de set. 2008

l’enèsim intent

l’art és una paraula de tres lletres
W.S. BURROUGHS


poema com a què?
poema com a quelcom
poema: un fet: un fetus
J. DOMÈNECH PUNSATÍ


Poesia com a l’ art(et)
de complicar les coses
a fi de poder ser revelades

Al capdavall
Poesia és palla
-la de l’ull, lentilles de tota la vida,
la dels seients reclinats en excés
i la de les beceroles del gland,
condons d’abecedari i espais buits-.