9 de set. 2008

Nirvana (d'en marc)

és quan dormo que hi veig clar
FOIX


Li costa despertar-se
i
quan s’hi posa ja no es lleva.