2 de set. 2008

reversió 02/02/08

(els agafadors i l'ordre de les coses)

Al capdavall
-ho calla el gra del blat
trillat d'espiga
en detriment del pa-,
póesia és palla.