21 d’oct. 2008

Diarrea mental


A l’estómac la histèria hi paeix disgust.
L’aigua, com sempre, passa o reventa
i el repòs acaba sedimentant al fons del wàter.