6 d’oct. 2008

Un home de vida

Fumes i tot és un poema per escriure
una mar de paraules color de posta,
una sopa de lletres on put l’alenada
d’una masturbació cremant

als llavis d’afrodita...
Un tot
que acaba
amb mocadurada final
aterratge forçós
i poema per a ningú.