20 de nov. 2012

Capella

   

Sota uns  mateixos peus, sota
un mateix prat verd i feminista

hi ha la dona que escala
per l’abrupte i rabiós
àngel de la història
allò que, entre persones,
hauria de ser sentit comú

i hi ha l’home que davalla
del cim ennuvolat
de la pròpia ombra
fins allà on li correspon,
on l’esmena no és fer tard

i no sé que ho fa,
sota un mateix sol de justícia,
els seus dits no arriben a trobar-se.