5 de nov. 2012

Cosmòpolis 2

  la trama, la tramesa

Entre gratacels de rates
massa contemporànies
no-res resulta suficient.
Camí a la presa de pèl
l'ànim fa cantonada
i la trama és l'altre.