8 de gen. 2016

De la sèrie 'moralines sense fronteres':

 
Les pulsions baixes tenen tant d'èxit perquè resulten ser les més fàcils. Tant simple com difícil. Fer-ho bé, és clar, costa*. I és en aquest sentit que l'escriptura pot esdevenir una lliçó de vida.

---

*Amb excepció dels sants i els criminals, per a poder exercir la virtut primer cal saber reconèixer-la.
 
***

La paraula swear, en inglès, significa dues coses: jurament i insult. 


***