6 de febr. 2017

Formosa


1
La mà al pom.
El batre de la frontissa.

Corrent d'aire,
l'aire nou de sempre

senyala la meva posició
entre les coses.

Ala.
Grinyol.2
La terra és el llenguatge.
El poema rega el pinyol.
Un núvol transhuma.