14 de febr. 2017

Hola


Existeixo, sembla ser, sí, va,
com a decantació del món i dels pares:
ser com a condició de possibilitat
sospitosa com un elogi
penjant del jo.
Existeixo, sí, val, prò és el de menys.
Com progressar i no esdevenir tot allò que odiaves?,
vet aquí l’eureka, ei, que  l’errar no enganya
i la mare dels ous es ser gallina
i amb pell de gallina
marcar ploma. I insistir-hi.