8 de març 2013

Accidents, candeles, els esbossos successius...

Tota vida és fracàs?
COMADIRA
 
Ho rebel·len altres presències,

partícules de llum i pol·len

per l'airecel diàfan:

“no ser és per sempre”.

Ho corrobora la part visible

per l’asfalt de la història

i el peatge zombi:

“la comitiva és l'accident”.

L’avanç per l'autopista

fúnebre conté de tot

menys oportunitats.