15 de març 2013

La peau est un autre

     
A les meves mans els mugrons et són illa,
mans amb vocació de sostenidor.

I la pell és l’altre. 
Tu, el poema més secret.

Una ombra el mar que es buida i gemega.
Vessa i grua. Cúmuls. Suors 
tropicals.
               Entre llamps i trons, 
                                              desviure’s.