2 de març 2015

Buscant la constant de la següent possible equació:


Passar o rebentar.
=
Tanta terra
en terra campa.

---
(El dubte ben entès és fi de l'assumpte).