18 de jul. 2015

Abans d'anar a treballar II


El fruit que macat de picoteig es planta amb la il·lusió de ser més a prop de l'arrel

(pel pudir remembra
les ales de l'ocell).