2 de des. 2016

D'un que passava per aquí (o Del voler ser deixat estar estant)

per a A.G. 

I això és i no és un 
anti-anti-anti- i etcètera
fumenatge
a carles hac mor
i viu

que no vol ser
ni deixar de ser-hi.