18 de març 2017

Divuit del tres, de la sèrie 'mashups sense fronteres':


III

A la falla
dels mots
per la tremor
de la flama
a la falla
pel riure
dels mots
dins de la flama

la claror, heure-la
a l'anar

fent via
com qui busca

i ja s'ho troba.