23 de maig 2017

Estat de coses


1.

He alliberat el mosquit que maldava
a les cortines obrint-li la finestra.
Quan un d’ells s’endinsi
a casa teva i et piqui,
recorda-ho

recorda-ho
com el meu passar de puntetes
pel món,
el que em clava al món
per la vocació de no tenir-ne,
el meu passar de puntetes
com qui tecleja

el que em clava al món
com un compàs,
el seu cercle i jo,
resseguint-lo

resseguint-lo per la tangent
que sempre hi toca:
arribo a Sants. 2.

Entredita
la vida endins
(fotent-me'n fora)
se'n riu
fins el punt de
deixar-se escriure.

(començant pel punt final) .