18 de maig 2018

Per dir-ho heideggarianament, diguem-ne


Ser, aquí, amb la carn
suada del pernil del món, aquí
suara amb la veu esqueix-
ant-se entre la pell i l’òs,
la veu curant-se.