9 de jul. 2020

Funció d'abocador


*

És tota vida
que mereix ser viscuda
i Déu, com el follar,
no és sinó el que en fem.


**

Llibres i ampolles
escampant-se per tota
la meva casa

projecten paisatge,
el meu cervell a l'aire.


***

Oh, trinitat
santa: un cigar el déu
del tabac i la mediació
d'uns llavis que demanen foc.