13 de juny 2021

A la manera de Víctor Sunyol, diguem-ne

 

Un com 

com si

com si no

 

un com -sí

com si així

com si res.