16 d’oct. 2008

Lleugereses d'un retrat


L’Escriptura, el Suicïda, la Lluna, fins i tot “ser un mateix”… desaparèixer.

...Poder tornar repetidament. Poder seguir des-apareixent...(...Poder...)