10 de des. 2008

Diòptries

Hi ha tant a conèixer(‘s) que un acaba per no creure(’s).
Del telescopi al microscopi la miopia s’hi replanteja.