4 d’oct. 2014

Carrer

     
És fàcil invocar a posteriori un desajust dels sentits pel patiment d'aquells que edifiquen. Ni que sigui des de l'insignificança. Sobretot si és des de l'insignificança. De les grans catedrals em quedo amb el buit que contenen.