13 de jul. 2015

340


"[...] l'obscuritat fixa les condicions de lectura. Perquè si la poesia és obscura o enigmàtica, és simplement perquè 'enigmatitza'. Cobreix parcialment unes referències (lectures o experiències) a fi que el lector tingui la necessitat de descobrir-les (si és que s'hi sent cridat) amb la intenció de desxifrar així la interpretació que, d'aquestes referències, n'ha fet l'autor. L'exercici de lectura consisteix, doncs, a trobar el punt de vista de l'autor. I és en aquest sentit que es pot dir que és també un exercici ètic." 

(ARNAU PONS, Poesia i veritat)