29 de jul. 2015

Així

La narrativa, com bé saben, ha mort.
Estem de dol per ella.
El meu no és un relat sinó una paràbola.
El significat d'aquesta paràbola és la relació
d'un autor amb la forma que ell crea.
PASOLINI
  

Així
com el diguem-ne pensament
que, més que dèbil, tort,
escampat,
                com dient:
                                   Tria!
O desdir en pro del gest:
                -Oh, aigua i pedra
                 en una sola veu, cor
                 imitant la pluja! 

O descriure el buit eco-eco, ja resina:
                   -Ah, el diguem-ne pensament
                   a la paret escolpint-te un rostre 
                   amb molsa. 
                                      Tria!

així,
així el matxet trempat a la selva del cap.