30 de jul. 2015

De la sèrie 'quadern d'esbossos'


Trencar els mots per fer-ne emergir la diguem-ne sal.
***
A frec d'afrau l'u-dol i/hi canta (llescat, eco-eco)
***
Que vindria, l'assumpte de l'U-, del següent final del poema esbós (Nada/nada):
"Ja de sol l'u-dol i la mar més morta, surant surant"
o:
"De sol l'u-
dol
vers la mar morta/torta,
surant surant."