20 de jul. 2015

Porta giràtòria


A la ruïna li mancava una coma per a convertir-se en monument.