9 de set. 2015

Furtat del pou de reversions de El sedàs que han quedat guardades al calaixI no deserta allò que  manca.

I del ser o no ser?
quedar-se amb la pregunta.
Sense un cos
però a través seu,
lliscant com una música:

pel simple gest, tan lent
tan vast, de l'aigua fer-se pedra.