27 de febr. 2016

De la sèrie 'calaix de sastre' (Esborrany a mode d'un recordar futurible)

   
De la font que raja de set de no
poder més. De la set intacta
i de sentir-la: la veu 
desfeta aigua.
Riu.

Tu.
Vedat al delta del temps.
          
Tu, que ja ets la tarda
del fruit caigut a besar
el cel d’humus, petja.

Tot tu meandre ja, mirall
on descalçar la mirada,
a l’encesa

pel riu
sallant encara.

Amb els ossos del vent, ecos. 
Sota l'estesa d'estels, sudari. 
Tu.


I ja al riu
per l’argent que hi vetlla
se’ns ofereix la lluna, Ofèlia
de tots els goigs, cel
de posta que muda el verd, roig.