28 de febr. 2016

Taules (De la sèrie 'Ringorrangos')


Del segregar i no saber 
què fer amb la resina, 
i de l’eco que s’hi fa, 
l’esquerda, l'esquerda 
que s’escriu arborescent
de segregar i no saber 
què fer amb la resina.