9 de febr. 2016

L'esbós constant


Amb l’arbre nuu fent estada al reflex de l’estany banyat de fulles mortes, d'ocre enterc, amb l’arbre complet en la seva manca, completesa ja assumida per un altre: així, així l’ull apama la mirada.