10 de febr. 2016

(A mode de poètica, diguem-ne)

L’esqueix, que és lo romput
i certa tendència al florir,
tot obert a les possibilitats:
de la mateixa soca, diferents llucs.
Tot encès a les beceroles, en sucessió,
que és com l’esqueix es planta
i s’engreixa: com a possibilitat i prou,
que arribar és la mort
(La resta: un parlem-ne
va!, trobem-nos allà on el camí 
es fa trama, copa d’arbre,
laberint, illa, pulmó,
on l’heroi són les cames, allà,
amb l’esqueix i amb tot
i res, passant pàgina).