4 de febr. 2016

L'espai en blanc ho fa desinteressadament


"¿Se sabe que la palabra latina 'mundus', de la que viene la palabra francesa 'monde', significa simplemente "adorno", "ornamento"?" 
(VALÉRY, Inspiraciones mediterráneas -pg 233-)

I tanmateix:
És ridícul com t'has guarnit per aquest món.
(KAFKA -pg. 44-)

Com si d'alguna manera la nuditat contingués a la vegada els mots nu, nus i nul. [A tall d'exemple, un detall no pas menor: allò que en castellà seria desnudo, de desatado, d'alliberat; en català, en canvi, sona a nuu  i punt, més a pèl, a nuu de quedar-se en boles, atrapat en alguna cosa, fins kaput.]

En el sentit potser de:
"No s'ha d'enganyar ningú, ni negar al món la seva victòria." 
(KAFKA, -pg. 62-)