11 de febr. 2017

Manual d'estil


1
De mirada espera l'anyada torta
arraïma tota una tradició
del trepitjar-se,
fermenta llàgrimes.

Et goiten
pel vi les hores mortes.2. Esbós
Allà on la fractura: cames,
dues fulles de tisora
com branques ramen
l'horitzó de no tenir-lo, allà.

(No coneix la maduresa
mà ni boca que l'aculli.)