8 de jul. 2017

Passen coses


Ara m'interessa aquest 'uniquisme' en tant que transcendeix 
als dominis de l'esperit objectivat: a l'art, les lletres, el pensament. 
JOAN FUSTER 
(Les originalitats, p. 62)


Manufacturar la unicitat de l'Home és, de fet, el procés pel qual aquesta li és manllevada (resta el dubte de si el fet de plantejar-ho en aquests termes ja obeeix a la lògica de les seves pròpies lleis. Al mateix temps es tracta d'un rastre que refuta. Estem per tant davant un llenguatge inhabitable (en un sentit nostrat de habitatge) però àvid de ser cavalcat.