26 de des. 2014

El nas

 
Mal de pit s’esbranqui
per tot el tronc, trèmules
les cames com fulles.
Persistent un dubte fimbra
per la veu talment arquet
de violí... Ma obra, heu-s-la!
Floreix d’una certa inòpia
recreativa, de pa amb vi...
Nois, ma saviesa em cansa.
.
És difícil de saber...  segons el dia...
El nas  no sap si merda
o nou perfum desconegut
fins aleshores... Clar, depèn...
I, nois, potser va sent hora

que me’n torni a jaure al llit.