22 de febr. 2016

L'Entestamenta

Estrelleta estrelleta, plana un desconsol de que les coses vagin del que volen al que poden, hi ha una entestar-se en la recerca que condueix a resar que és escriure que és un eco eco que és tic (que ja és Com i Què?, a la manera d'un cor que es dóna ell mateix la corda, a la manera del focus d'un estadi que algú s’ha oblidat encès després del partit, el seu lluir intermitent, davant la matinada, a punt de fondre’s).