21 de maig 2016

374

DE LA SÈRIE 'MASHUPS SENSE FRONTERES':

A Poet is the most unpoetical of any thing in existence; because he has no Identity - he is continually in for - and filling some other Body –.
(KEATS)

+/-

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más
(MACHADO)

+/-

Però tot era igual,
per a caminar calen les cames.
(MARC MASDEU)

+/-

Hi ha una meta però no un camí;
allò que anomenem camí és indecisió.
(KAFKA)

+/-

Tens pell d'enllocs.
(JOAN TODÓ)

+/-

S'acara als marges,
fa camí a lo ample.