19 de maig 2016

De la sèrie 'plomades, ventades i etcètera':


Del fremir bandera a banda
i banda, diguem-ne, un a penes existir
que és existir doble. Arreus d'enlloc,
amb penes i treballs; seguiu-me!

(Tremolar també té la seva música).