18 de maig 2016

(Falla -provatures-)


a)

Si llum, acari's 
Per la llum dins la motxilla a la seva ombra
Pas a pas
Per l’ombra que, homenatjada amb llum, s'esfuma
I deixa entreveure-hi la pròpia

Després, acari's la llum
A la clariana destralera,
A la fulla de la destral,
Al mànec de fusta de la destral 

Acaris després per l'esquerda 
Per l'esquerda la llum al veure-hi clar 
De la biga dedins l'ull 
Per la mirada acarada al seu angle d’incidència
Pas a pas notari ja, per l’ombra plantada al món,
De la seva posició entre les coses 

Llum acarada al seu angle d'incidència
pas a pas, per l’ombra plantada al món,

Per l'esquerda per l'esquerda s'arriba a casa nostra.

Del cos d'un cel que ve podria caure'ns al damunt
Del pa de cada dia, el que s'hi dóna, i parar-hi la taula
Del cost d'aquell que va amb la veu i torna sens boca
Parlem-ne.b)

Si llum, acari's 
Per la llum dins la motxilla a la seva ombra
Pas a pas
Per l’ombra que, homenatjada amb llum, s'esfuma

I deixa entreveure-hi la pròpia
Llum acarada
A la clariana destralera,
A la fulla de la destral,
Al mànec de fusta de la destral 

Llum acarada
Al veure-hi clar de la biga dedins l'ull
Per la mirada acarada al seu angle d’incidència
Pas a pas parlant, per l’ombra plantada al món,
De la seva posició entre les coses, i ser-les

Des del cos d'un cel que ve podria caure'ns al damunt.

Des del pa de cada dia, el que s'hi dóna, i parar-hi la taula.
Des del cost d'aquell que se'n va amb la veu i en torna sens boca.
I parlar-ne.c)
Per l'esquerda acarat al veure-hi clar de la biga dedins l'ull m'hi desmunto la casa, hi paro la taula i em trobo, hi veig, un cel que ve podria caure'm al damunt, per l'esquerda, com si ho veiés. 
  
LA PACIÈNCIA I L'ESPERA 
SE ME N'HAN ANAT 
A CÓRRER MÓN 
d)

Si llum, acari's 
Per la llum a la seva ombra

Per l'esfumar-se de l'ombra homenatjada amb llum,
Per l'ombra que deixa entrellucar-hi la pròpia. 

Llum de clariana destralera
Acarada a la fulla de la destral,
Al mànec de fusta de la destral 

Per l'esquerda 
Per l'esquerda que deixa 
Entrellucar per l'esquerda 
La pròpia posició entre les coses,

Si llum, acari's
Per l'ombra plantada al món
L'angle d'incidència del seu existir.


Llum de clariana destralera


Acarada a la fulla de la destral,
Al mànec de fusta de la destral 

Per l'esquerda per l'esquerda 

Amb la llenya 
Dins la pira 
S'arriba a casa nostra.