9 de jul. 2018

Trànsit


Gira i gira el volant de la fortuna
però la carretera, ¿qui la posa, eh?

Ens travessa el temps
amb el fem d'allò
que d'ell en fem.

Giren més complexes avui les hores
car d'allò pútrid se'n destil·la aroma.

Ens travessa el temps 
com l'esperança cega
camí de la fi del món.